TARIKH         :  18 SEPTEMBER 2022
 MASA           :  10.00 AM. - 1:00 PM.
 LOKASI      :  PUSAT INTERNET KOMUNITI PARIT (PEDi) PARIT.
 PROGRAM    :  PENGENALAN KEPADA PERKAKASAN ICT DAN BENGKEL ASAS MICROSOFT WORD
 PESERTA      :  PELAJAR MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN WAL QIRAAT ADDIN 9 
 UMUR            :  9 HINGGA 14 TAHUN
 
 

TARIKH         :  11 SEPTEMBER 2022
 MASA           :  2.30 PM. - 4:30 PM.
 LOKASI        :  PUSAT INTERNET KOMUNITI PARIT (PEDi) PARIT.

 

 


 

TARIKH         :  27 OGOS 2022
 MASA           :  2.30 PM. - 3:30 PM.
 PLATFORM  :  KAHOOT
 LOKASI        :  PUSAT INTERNET KOMUNITI PARIT (PEDi) PARIT.

 

 


 

 

TARIKH         :  27 OGOS 2022
 MASA           :  3.30 PM. - 4:30 PM.
 PLATFORM  :  CANVA
 LOKASI        :  PUSAT INTERNET KOMUNITI PARIT (PEDi) PARIT.
 
 
 

TARIKH   :  29 JULAI 2022

MASA      :  8.30 AM. - 4:30 PM.

LOKASI   :  PUSAT INTERNET KOMUNITI PARIT (PEDi) PARIT.