TARIKH         :  18 SEPTEMBER 2022
 MASA           :  10.00 AM. - 1:00 PM.
 LOKASI      :  PUSAT INTERNET KOMUNITI PARIT (PEDi) PARIT.
 PROGRAM    :  PENGENALAN KEPADA PERKAKASAN ICT DAN BENGKEL ASAS MICROSOFT WORD
 PESERTA      :  PELAJAR MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN WAL QIRAAT ADDIN 9 
 UMUR            :  9 HINGGA 14 TAHUN