TARIKH  18 SEPTEMBER 2022
MASA 10.00 AM - 1.00 PM                           
LOKASI PUSAT INTERNET KOMUNITI (PEDi) PARIT
PROGRAM CELIK IT : PENGENALAN KEPADA PERKAKASAN ICT & BENGKEL ASAS MICROSOFT WORD
PESERTA MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN WAL QIRAAT ADDIN 9, CHOPIN
UMUR 9 HINGGA 14 TAHUN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan :

  • Tujuan utama Program Celik IT ini dilakukan adalah untuk memperkenalkan pelajar-pelajar MTQ Addin 9 dengan ilmu ICT yang mana ia merupakan ilmu yang penting masa kini. Semasa program ini dijalankan, pelajar ini diperkenalkan dengan perkakasan-perkaskasan ICT seperti mouse, keyboard, monitor, printer, scanner, server, fungsi CDCC dan sebagainya. Bukan itu sahaja, pelajar-pelajar ini turut diperkenalkan dengan peranti input dan juga peranti output agar pelajar-pelajar ini dapat membezakan peranti yang digunakan dan mengetahui fungsi setiap peranti yang digunakan. 
  • Selain itu, pelajar turut diperkenalkan aplikasi-aplikasi didalam komputer beserta fungsinya seperti aplikasi Google Chrome, Microsoft Office, Adobe, VLC dan sebagainya. Setelah itu, pelajar turut menyertai Bengkel Asas Microsoft Office yang mana pelajar belajar untuk menggunakan Microsoft Word dengan lebih mendalam seperti membuat table, tukar saiz dan jenis font, membuat mind mapping menggunakan Smart Art, memasukkan gambar dalam Microsoft Word, memuat turun gambar dalam laman web dan sebagainya semasa aktiviti bersama pelajar dilakukan. 

 

GAMBAR DISINI